NIEUWSBRIEF Meld je aan voor de Nieuwsbrief! Klik hier
Webmaster Bram Boer
STEUNGROEP DAPPERE BURGERS

Steungroep Dappere Burgers

Supporters op de publieke trubine van de rechtbank Doel van de Steungroep Dappere Burgers SDB: zoveel mogelijk supporters op de tribune in de rechtzaal, wanneer de 'dapperen' moeten voorkomen. De SDB heeft een nieuwsbrief om belangstellenden te informeren over komende rechtzaken. En supporters op te roepen om aanwezig te zijn bij de rechtzaken. Abonneren? Klik hier
Veel mensen willen zelf beslissen hoe en wanneer zij hun leven beëindigen Zonder dat een arts, begeleider of wie dan ook dat kan blokkeren. In aanwezigheid van wie zij houden Omdat alleen wijzelf kunnen bepalen of ons leven klaar is, of ons lijden ondraaglijk en uitzichtloos De Nederlandse Staat onthoudt ons het recht op waardig sterven in eigen regie en in eigen handelen belemmert ons om een legaal levenseindemiddel te verkrijgen (bijvoorbeeld het middel X = natriumazide) dwingt ons en onze naasten de criminaliteit op te zoeken om ons recht op zelfbeschikking over ons leven en sterven te kunnen realiseren: immers het bestellen van medicijnen in het buitenland om het leven te beëindigen is strafbaar en kan leiden tot een gevangenisstraf van 6 jaar. criminaliseert de aanwezigheid van naaststaanden bij een humane zelfdoding, want dat is hulp bij zelfdoding en strafbaar; het kan een gevangenisstraf opleveren van 3 jaar en een geldboete in de vierde categorie (22.500) Op deze wijze dwingt de staat ons tot eenzame zelfdoding op gruwelijke wijze door strop, revolver, trein, flat, medicijn sparen (5 mensen per dag in Nederland)
· · · · · · · · ·
Een BUDDY ondersteunt ‘moreel’ tijdens en na het 'uur U'.
STEUNGROEP DAPPERE BURGERS

Steungroep Dappere

Burgers

Supporters op de publieke trubine van de rechtbank Doel van de Steungroep Dappere Burgers SDB: zoveel mogelijk supporters op de tribune in de rechtzaal, wanneer de 'dapperen' moeten voorkomen. De SDB heeft een nieuwsbrief om belangstellenden te informeren over komende rechtzaken. En supporters op te roepen om aanwezig te zijn bij de rechtzaken. Abonneren? Klik hier
Veel mensen willen zelf beslissen hoe en wanneer zij hun leven beëindigen Zonder dat een arts, begeleider of wie dan ook dat kan blokkeren. In aanwezigheid van wie zij houden Omdat alleen wijzelf kunnen bepalen of ons leven klaar is, of ons lijden ondraaglijk en uitzichtloos De Nederlandse Staat onthoudt ons het recht op waardig sterven in eigen regie en in eigen handelen belemmert ons om een legaal levenseindemiddel te verkrijgen (bijvoorbeeld het middel X = natriumazide) dwingt ons en onze naasten de criminaliteit op te zoeken om ons recht op zelfbeschikking over ons leven en sterven te kunnen realiseren: immers het bestellen van medicijnen in het buitenland om het leven te beëindigen is strafbaar en kan leiden tot een gevangenisstraf van 6 jaar. criminaliseert de aanwezigheid van naaststaanden bij een humane zelfdoding, want dat is hulp bij zelfdoding en strafbaar; het kan een gevangenisstraf opleveren van 3 jaar en een geldboete in de vierde categorie (22.500) Op deze wijze dwingt de staat ons tot eenzame zelfdoding op gruwelijke wijze door strop, revolver, trein, flat, medicijn sparen (5 mensen per dag in Nederland)
· · · · · · · · ·
Een BUDDY ondersteunt ‘moreel’ tijdens en na het 'uur U'.
Steungroep Dappere Burgers
Steungroep Dappere Burgers